Samarbetspartners

Vi är anslutna till VTG ekonomisk förening

Vår största samarbetspartner är Domsjö Fiber som ansvarar för leveranserna till Kraftvärmeverk i Örnsköldsvik.